Reforma doradztwa rolniczego

W ministerstwie rolnictwa prowadzone są prace nad opracowaniem koncepcji rozwoju doradztwa rolniczego, która będzie podstawą do przygotowania propozycji zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.

Celem  tych działań będzie również podnoszenie jakości usług świadczonych przez państwowe jednostki doradztwa rolniczego oraz jakości kapitału ludzkiego w tych jednostkach. Prowadzone są  także  prace na rzecz zapewnienia efektywnego nadzoru Ministra nad działalnością Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Źródło: MRiRW