Redykołka – czternasty polski produkt zarejestrowany w Komisji Europejskiej

Polska otrzymała kolejny, czternasty produkt w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Komisji Europejskiej. Jest nim Redykołka” (ChNP) – niewielki, półtwardy, półtłusty serek w kształcie zminiaturyzowanego zwierzątka, ptaka, serduszka lub wrzeciona. “Redykołka” może być produkowana na terenie wybranych gmin województwa śląskiego i małopolskiego.”

Redykołka” jest bardzo starym wyrobem pasterzy wołoskich, wypasających owce na polanach górskich. Swą nazwę zawdzięcza temu, że rozdawano je bezpłatnie w czasie “redykania się”, czyli powrotu owiec z hali.
Do używania zarejestrowanej nazwy “redykołka” wraz z symbolem wspólnotowym albo oznaczeniem “Chroniona Nazwa Pochodzenia”, upoważnieni są wyłącznie producenci, którzy pomyślnie przejdą kontrolę zgodności procesu produkcji ze specyfikacją i uzyskają świadectwo jakości wydawane przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub certyfikat zgodności wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

“Redykołki” cechuje specyficzny lekko słony smak będący wynikiem moczenia sera w solance oraz posmak wędzenia uzyskiwany dzięki tradycyjnie stosowanej metodzie produkcji. “Redykołki” wytwarza się z resztek sera, którego nie wystarczy na przygotowanie oscypka. Kolejną cechą potwierdzającą niezwykłość redykołki jest jej specyficzny kształt – zwierzątka, serduszka lub wrzeciona. Zgodnie z tradycją figurki z sera wyrabiano, sprzedawano i darowywano zawsze parami.