Raport AGCO: rok 2009 dużym wyzwaniem

Koncern AGCO, światowy producent i dystrybutor sprzętu rolniczego, ogłosił raport finansowy za czwarty kwartał 2009 roku. Sprzedaż netto osiągnęła wartość około 1,9 miliarda dolarów, co oznacza spadek o około 14,1% w stosunku do przychodów netto ze sprzedaży w wysokości około 2,2 miliardów dolarów w czwartym kwartale 2008 roku. Przychody netto ze sprzedaży za cały rok 2009 to około 6,6 miliardów dolarów, co stanowi spadek o około 21,3% w porównaniu do całego roku 2008.

Rok 2009 okazał się dużym wyzwaniem dla całej branży i naszej firmy. Globalne spowolnienie gospodarcze i znacznie niższy popyt we wszystkich głównych rynkach zmusiły nas do podjęcia radykalnych zmian w stosunku do zakładanego planu operacyjnego” – stwierdził Martin Richenhagen, Prezes i Dyrektor Naczelny. – “Przeprowadziliśmy czasowe zamknięcia we wszystkich fabrykach, zredukowaliśmy liczbę pracowników. Poczyniono też znaczne cięcia w produkcji, by skutecznie obniżyć zapasy zarówno w samej firmie, jak i u naszych dystrybutorów. Mimo spadającego popytu przez cały rok, udało się nam zmniejszyć zapasy i zobowiązania finansowe o ponad 550 milionów dolarów, do poziomu z końca roku 2008”.

Zauważalna obecnie stabilizacja sytuacji dotyczy to tylko niektórych rynków. AGCO nadal przewiduje osłabienie popytu w Europie i Ameryce Północnej. Priorytetem firmy będzie więc zmniejszenie stanu zapasów, co pociągnie za sobą czasowe wstrzymanie produkcji w całym zakładzie w pierwszym kwartale 2010 roku. Wpłynie to niestety na wyniki finansowe całego pierwszego kwartału br. Koncern nie zamierza jednak przerwać inwestycji w sektorze rozwoju nowych produktów, rozszerzania dystrybucji i poprawy wydajności. To jedyny sposób, by wpływać na wzrost gospodarczy i poprawę rentowności.

W regionie Ameryki Południowej koncern AGCO odnotował wzrost sprzedaży o około 3,6% w porównaniu do czwartego kwartału 2008 r. Wpłynął na to wzrost zapotrzebowania ze strony przemysłu brazylijskiego. W regionie Europa/Afryka/Środkowy Wschód (EAME) odnotowano spadek sprzedaży o około 27,0% w porównaniu do czwartego kwartału 2008 r. W niewielkim stopniu dotyczyło to rynków we Francji, Niemczech, Finlandii i Skandynawii, dużo większe osłabienie zanotowano na rynkach rosyjskim i Europy Wschodniej. W regionie Ameryki Północnej sprzedaż w czwartym kwartale spadła około 42,0%, w porównaniu do czwartego kwartału 2008 roku. Spadek spowodowany był głównie niższą sprzedażą ciągników oraz maszyn i narzędzi związanych z sektorem mlecznym i mięsnym, jak też redukcją zapasów dystrybutorów.

Spadek przychodów netto ze sprzedaży i zmniejszenie marży brutto przyczyniły się do spadku dochodów z działalności w czwartym kwartale 2009 roku. Marża brutto spadła z powodu niższych wielkości produkcji i ograniczenia asortymentu produktów. Prowadzone przez Firmę inwestycje pozwoliły na utrzymanie kosztów produkcji w całym 2009 roku na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym.

Przegląd rynku

– sprzedaż detaliczna

Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

Ciągniki

Zmiana w skali roku

Kombajny

Zmiana w skali roku

Ameryka Północna

-21%

+15%

Ameryka Południowa

-17%

-36%

Europa

-18%

-15%