W ramach PROW 2014 – 2020

Do chwili obecnej zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020  rolnicy złożyli blisko 2,63 mln wniosków na kwotę 26,23 mld zł.

31,34% budżetu PROW 2014-2020 stanowią podpisane umowy/wydane decyzje (na kwotę 18,41 mld zł). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 7,84 mld zł, co stanowi 13,4% środków z całej puli przeznaczonej na realizację PROW 2014–2020.

Wdrażany obecnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską  12 grudnia 2014r. Budżet programu wynosi 13,6 mld euro (8,7 mld euro z budżetu UE i 4,9 mld euro z budżetu krajowego). Program obejmuje 14 działań w tym 30 poddziałań, oraz pomoc techniczną.

Źródło: MRiRW