Rada Rolnictwa Ekologicznego

Powstała Rada Rolnictwa Ekologicznego. 4 sierpnia odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie jej posiedzenie inauguracyjne, podczas którego Ewa Lech, podsekretarz stanu w MRiRW wręczyła akty powołania do Rady, a następnie Przewodniczący Rady powołał stałe grupy robocze do spraw: regulacji prawnych, poprawy efektywności gospodarstw ekologicznych i badań naukowych oraz rozwoju krajowego rynku żywności ekologicznej, w celu opracowania propozycji rozwiązań dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Rada została powołana jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu utworzenia płaszczyzny dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa, a organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. W jej skład wchodzi 30 przedstawicieli podmiotów i instytucji działających w sektorze rolnictwa ekologicznego, w tym uczelni wyższych, instytutów, instytucji sprawujących nadzór nad produkcją ekologiczną, podmiotów doradczych, a także organizacji oraz związków zawodowych zrzeszających producentów ekologicznych.

Do głównych zadań Rady należeć będzie między innymi opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie, wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej, upowszechnianie wiedzy o nowych regulacjach prawnych oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą. Ponadto popularyzacja osiągnięć rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą oraz opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2014-2020.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności