Rada Morza Czarnego pod egidą Rosji?

Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa oficjalnie poinformowało o wynikach negocjacji z ukraińskim resortem rolnictwa w zakresie możliwości utworzenia Rady Morza Czarnego, koordynującej działania rosyjskich i ukraińskich eksporterów zbóż na rynek światowy. Główny cel działania Rady to zwiększenie przewag konkurencyjnych Rosji i Ukrainy na rynku globalnym poprzez wymianę informacji.

Zadania Rady obejmowałyby też działania zmierzające do zwiększenia potencjału eksportowego tych państw poprzez zwiększenie produkcji zbóż, rozwój infrastruktury i ograniczenie kosztów realizacji dostaw na rynek światowy. W długiej perspektywie, działania Rady maja doprowadzić do ujednolicenia regulacji w handlu międzynarodowym zbożem, skoordynowania polityki inwestycyjnej obydwu państw, w tym realizacji wspólnych projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury handlowej w krajach trzecich (np. budowa elewatorów). Ponadto, Rada miałaby umożliwić współpracę w zakresie wspólnego eksportu zbóż na rynek światowy.
Powołanie Rady powierzono Międzyresortowej Grupie Roboczej ds. Koordynacji Działań Rosji i Ukrainy na Rynku Zbóż, której ma rozpocząć działalność 12 października br. na posiedzeniu Rosyjsko-Ukraińskiego Podkomitetu ds. rozwoju przemysłu rolnego.
Z danych Międzynarodowej Rady Zbożowej wynika, że Rosja i Ukraina łącznie w sezonie 2011/2012 wyeksportowały blisko 50 mln t, co oznacza, że odpowiadały za ponad 18% dostaw tego surowca na rynek światowy.
Według analityków, w bieżącym sezonie 2012/2013 potencjał eksportowy obu tych państw spadnie w związku z niższymi zbiorami. Niektórzy obserwatorzy rynkowi obawiają się nawet wprowadzenia formalnych ograniczeń w eksporcie. Według najnowszych prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej, potencjał eksportowy Rosji ma spaść z 27,2 mln t do 12,1 mln t, z czego 8,5 mln t ma stanowić pszenica. W przypadku Ukrainy prognozy sprzedaży zbóż na rynek światowy mają spaść z 22,4 mln t do 18,3 mln t, w tym kukurydza stanowi 12,2 mln ton.
Koordynacja eksportu zbóż przez Rosję i Ukrainę oznacza wzmocnienie pozycji tych państw na rynku światowym. Wspólnie staną się drugim po USA eksporterem zbóż na świecie. Ponadto, w przypadku produkcji pszenicy na poziomie co najmniej z ubiegłego sezonu, mogą okazać się największym globalnym eksporterem tego zboża. Jak oceniają eksperci rynku zbóż, w kolejnych latach rozwój infrastruktury zarówno w portach Basenu Morza Czarnego, jak i w krajach trzecich, będzie przekładać się na zwiększenie przewag konkurencyjnych tych państw.