Rada Gospodarki Żywnościowej poszerzona

W dniu 7 lutego 2008 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju zostało przyjęte do Rady Gospodarki Żywnościowej. Tym samym PSPO dołączyło do grona 53 branżowych organizacji pozarządowych sektora rolno-spożywczego skupionych w Radzie. Członkowstwo w RGŻ daje możliwość prezentowania swojego stanowiska ministrowi rolnictwa.

Stowarzyszenie zostało przyjęte jednogłośnie uchwałą Rady. Przedstawicielem PSPOw Radzie został dr inż. Lech Kempczyński dyrektor generalny Stowarzyszenia.
Uczestnicząc w pracach Rady Gospodarki Żywnościowej Stowarzyszenie zamierza działać na rzecz tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiego sektora olejowego. Członkostwo w RGŻ daje PSPO możliwości prezentowania swoich stanowisk ministrowi rolnictwa w zakresie problematyki związanej z produkcją rzepaku, przetwórstwem nasion oleistych na cele spożywcze i techniczne, w tym biopaliwa oraz funkcjonowaniem sektora paszowego.

Rada Gospodarki Żywnościowej została powołana przez ministra rolnictwa w 2002 roku.

opr. MS
Wrp.pl