PZPRZ apeluje do ministra w sprawie suszy

W związku z sytuacją suszową na polach rolników, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych wystosował apel do premier Rządu RP, Ewy Kopacz

„Apel Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych do Rządu RP o wsparcie rolników dotkniętych klęską suszy. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych apeluje do Rządu RP o podjęcie działań wspierających rolników dotkniętych klęską suszy.
Z informacji zebranych przez nasz związek wynika, że straty w zasiewach roślin w uprawie polowej wywołane bardzo dużymi niedoborami wilgoci w glebie są w tym roku bardzo duże. W szczególności dotyczą one podstawowych zbóż jarych, ale w niektórych województwach także zbóż ozimych (zwłaszcza w gospodarstwach posiadających lżejsze gleby). Duże zakłócenia we wzroście i rozwoju dotyczą również zasiewów kukurydzy, w wielu gospodarstwach stan zasiewów tego gatunku wskazuje na to, ze spadki plonu będą nawet kilkudziesięcioprocentowe. Wysokie straty wywołane suszą dotyczą także innych gatunków, a w tym rzepaku oraz roślin okopowych i pastewnych.

W związku z tym, w wielu gospodarstwach dojdzie do obniżenia przychodu na tyle dużego, że gospodarstwa te bez wsparcia zewnętrznego nie będą miały dostatecznych środków na działania związane z właściwym przygotowaniem pól do siewu, zakupem nawozów, materiału siewnego, paliwa, itd. oraz wypełnienie swoich zobowiązań podatkowych i bankowych. W obecnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw wynikającej z wysokich kosztów produkcji oraz stosunkowo niskich cen zbytu (w szczególności roślin zbożowych oraz rzepaku) nawet niezbyt duże straty plonu mogą prowadzić do bardzo negatywnych skutków finansowych dla gospodarstw, które mogą wpłynąć negatywnie także na kontynuowanie produkcji w nowym sezonie. W związku z tym uważamy, że wystarczającym powodem do podjęcia działań pomocowych wobec gospodarstw objętych suszą powinno być stwierdzenie strat na poziomie większym niż 15-20%. Tym samym deklarowaną przez pana ministra Sawickiego granicę strat warunkująca uzyskanie takiej pomocy na poziomie większym niż 30% uważamy za zdecydowanie za wysoką.

Apelując o pomoc dla rolników dotkniętych suszą pragniemy podkreślić, że pomoc przeznaczona dla rolników to najlepsza metoda na stabilizację cen żywności. Jednocześnie zwracamy uwagę, że klęskowa skala i zakres suszy jaka dotknęła nasz kraj uzasadnia podjęcie przez Rząd RP działań zmierzających do uzyskania wsparcia dl polskich rolników, także ze strony Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
Prezes zarządu
Stanisław Kacperczyk”
Renata Struzik, źródło: PZPRZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności