Puszcza Knyszyńska agroturystyką zakwitnie?

Dwudziestu rolników wschodniej ściany województwa Podlaskiego przygotowuje się do uruchomienia nowych kwater agroturystycznych. Wspiera ich w tym Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group, zapraszając na szkolenia, wizyty studyjne i indywidualne doradztwo. N

Od czego zacząć? Formalności, wymogi, kwestie prawne. Jak zaprojektować wnętrza, zagospodarować otoczenie? Stare domy – burzyć czy adaptować? Jak skutecznie ściągnąć turystów, dopasować ofertę do ich potrzeb? Jak przyjmować gości, nie szkodząc przy tym nadto środowisku? Zakupić konie, wykopać staw, a może postawić plac zabaw? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci: doświadczeni agroturyści, pracownicy ODR, kulturoznawcy, przyrodnicy, marketingowy i inni.

Warsztaty zaczęły się we wrześniu 2008 i do dziś uczestnicy poznali podstawy agroturystyki, zaznajomili się z aspektami prawnymi, wymogami technicznymi oraz walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Podczas wizyty studyjnej do modelowych gospodarstw agroturystycznych dorzecza Biebrzy i Narwi uczestnicy poznali różne przykłady kwater i możliwości zaadaptowania budynków. Z kolei 5 grudnia 2008 w hotelu Branickich w Białymstoku odbyło się szkolenie Krajoznawstwo i turystyka aktywna”, które poprowadziła Katarzyna Ramotowska – właścicielka firmy “Biebrza Eco-Travel”.

Zdaniem Joanny Kurzawy, Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, kwater na tym obszarze jest ciągle niedosyt. Te nowo powstające mają dużą szansę pozyskać klientów, którzy coraz częściej wyruszają z Białowieży na odkrywanie źródlisk, wsi i kultury Puszczy Knyszyńskiej.

Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich to dodatkowe źródło dochodów oraz potencjalnie nowe miejsca pracy dla ludności wiejskiej. To sposób na wykorzystanie wolnych izb w tradycyjnie obszernych zagrodach wiejskich oraz cenny zbyt na świeże produkty wytworzone w gospodarstwie, po odpowiedniej cenie. Przebywanie turystów na terenach wiejskich stymuluje rozwój wiejskiej infrastruktury, zwiększając popyt na dobra i usługi o charakterze nieturystycznym. Wzmożone działania na rzecz czystości i estetyki w obrębie gospodarstwa, zdeterminowane obecnością turystów, podnoszą w perspektywie jakość życia samych mieszkańców. Konieczność zaspakajania różnorodnych potrzeb turystów przebywających na terenach wiejskich rodzi potrzebę zespołowych działań społeczności wiejskiej w kreowaniu wszechstronnej oferty – rozwija to umiejętność współpracy oraz wzmaga poczucie współodpowiedzialności i lokalnego patriotyzmu. Należy wspomnieć o społecznym aspekcie agroturystyki – bezpośrednie kontakty z turystami wzbogacają osobowość mieszkańców wsi.

Oferowane przez Stowarzyszenie Agro – Group szkolenia zostały dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach projektu “Zielona agroturystyka”.

Źródło: Barbara Kuprel-Pozniak
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro – Group
opr. MS/Wrp.pl