Puławski Instytut Nowych Syntez Chemicznych w nowej odsłonie

Instytut Nowych Syntez Chemicznych uruchomił najnowocześniejsze w Europie Centrum Badawcze Nawozów. Oficjalne otwarcie odbyło się w połowie października w Puławach.

Ma uroczystość, która odbyła się w Puławach, przybyli licznie pracownicy, dziennikarze i zaproszeni goście, a wśród nich, m.in. przedstawiciele rządu, samorządów Lubelszczyzny, jak również świata nauki.
Cezary Możeński, gospodarz INSCh, dyrektor puławskiego instytutu powitał przybyłych i przedstawił im zarówno historię instytutu i Grupy Azoty Puławy, jak też osiągnięć zakładu, jego zasobów, zaplecza i możliwości. Podsumował on również ostatnie inwestycje Grupy Azoty Puławy, które opiewają na łączną sumę 119 mln złotych w ciągu ostatnich 7 lat. Środki te były pozyskiwane zarówno z programów unijnych, jak i rządowych. W połowie był to również wkład własny spółki.

Dzisiaj polska branża nawozowa nie ma sobie równych w Europie. Oferujemy jej zupełnie nowe rozwiązania i dlatego powstało Centrum Badawcze Nawozów, które wyposażyliśmy w instalacje i aparatury unikalne na skalę światową. – mówił podczas otwarcia inwestycji prof. Cezary Możeński, dyrektor w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

W Centrum Badawczym Nawozów opracowywane będą innowacyjne formuły nawozowe do wdrożenia na szeroką skalę przemysłową. Inwestycja objęła budowę wielofunkcyjnego obiektu przeznaczonego do prowadzenia badań nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów mineralnych oraz częściową modernizację istniejących zasobów badawczych. Nowa jednostka Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, o budżecie ponad 25 mln zł, powstała dzięki finansowaniu Unii Europejskiej.
Uczestniczący w wydarzeniu prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego był gościem honorowym uroczystości. Wspomniał on o sentymencie, jakim darzy miasto Puławy oraz tamtejsze zakłady azotowe. Pogratulował przy tym gospodarzom, podkreślając ogromną rolę rozwoju chemii w rolnictwie, a przede wszystkim nawozów, w dzisiejszych czasach.

Za największe osiągnięcie XX wieku uznaje się wymyślenie nawozów sztucznych. To wg uczonych, najbardziej przełomowy wynalazek, dzięki któremu mogliśmy wyżywić aż tyle ludności na świecie. Otwarcie Centrum Badawczego Nawozów oznacza zatem, że uczestniczymy tutaj w Puławach w czymś naprawdę niezwykłym. Gratuluję. – powiedział prof. Jerzy Buzek.

Instytut jest w tej części Europy jedynym ośrodkiem zajmującym się badaniami nawozów na skalę przemysłową oraz jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, który bada i produkuje katalizatory. Jego wdrożenia stosowane są obecnie we wszystkich wiodących zakładach chemicznych w Polsce. W ciągu ostatnich sześciu lat instytut podwoił swoje przychody z 37 do 90 mln zł, zainwestował ponad 120 mln zł, a rok 2015 pod względem przychodu, jak podaje Cezary Możeński,  może osiągnąć rekordowy pułap: – Centrum Badawcze pokazuje, jak konsekwentnie realizujemy zakładane sobie plany i jak szybko się rozwijamy – podkreślił.

Oprócz Centrum Badawczego Nawozów w puławskim Instytucie uruchomiono w ostatnim czasie kilka innych, nowoczesnych i bardzo specjalistycznych laboratoriów: Laboratorium Wysokich Ciśnień, Instalację pilotową do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrącanych, Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej, Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych i Laboratorium Związków Bioaktywnych w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wszystkie te jednostki charakteryzują się unikalnymi na skalę światową aparaturami laboratoryjnymi.

Renata Struzik, źródło: INSCh