Ptasia grypa w zachodniopomorskim

Pierwszy po kilkunastu latach przerwy przypadek ptasiej grypy w Polsce (poprzednio w 2004 roku) stwierdzono u padłych 5 dzikich kaczek i 1 mewy znalezionych w pobliżu zbiornika wodnego Dąbie (gmina Goleniów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie).

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii ognisko ptasiej grypy – HPAI w zachodniopomorskim zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym, w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Zwłoki ptaków zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

W związku z potwierdzeniem wystąpienia ptasiej grypy u dzikich ptaków zachodniopomorskim 9 listopada w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju w Warszawie podsekretarz stanu Ewa Lech spotkała się wojewódzkimi lekarzami weterynarii
Najważniejsze zadanie teraz, to zabezpieczenie gospodarstw, zarówno małych jak i dużych, przed przeniesieniem wirusa. Pojawienie się wirusa w gospodarstwie będzie skutkowało reperkusjami w handlu. Wirus stwierdzony u ptaków dzikich takich reperkusji nie powoduje. Podejmujemy odpowiednie działania i uczulamy rolników, aby przestrzegali zasad bioasekuracji. Aby między innymi zabezpieczali paszę i utrzymywali drób w zamknięciu – mówi wiceminister Ewa Lech.

Jak zaleca Główny Inspektorat Weterynarii wszyscy hodowcy drobiu, w szczególności posiadający gospodarstwa położone w pobliżu zbiorników wodnych, powinni zachowywać szczególną ostrożność. Zobowiązani są stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. W szczególności należy: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne.

Ponadto hodowcy powinni zgłaszać wszystkie podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej drobiu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, urzędowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Dotychczas nigdzie na świecie nie stwierdzono przypadków zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u ludzi. Wykrycie grypy ptaków podtypu H5N8 u ptaków dzikich nie powoduje utraty statusu państwa wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Źródło: MR i RW