Ptasia grypa na Śląsku

Wykryto pierwszy przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków (podtyp H5N8) na terenie województwa śląskiego.

17 ognisko ptasiej grypy w Polsce zostało wyznaczone w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 63 kury, położonym miejscowości Ruda Kozielska, w gminie Kuźnia Raciborska, w powiecie raciborskim.

Ogniska ptasiej grypy w naszym kraju stwierdzono już na terenie sześciu województw: lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, warmińsko-mazurskie, śląskie. Najwięcej bo aż 8 ognisk tej groźnej dla drobiu choroby wykrytych zostało na terenie województwa wielkopolskiego.

Źródło: GIW

Opracował: Krzesimir Drozd