Ptasia grypa: Jakie kary za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji?

Fot. Will H. McMahan, unsplash.com

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też, człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania, tym bardziej, że za uchybienia grożą dotkliwe kary administracyjne.

W II półroczu 2020 roku stwierdzono 14 przypadków wysoce zjadliwej grupy ptaków (HPAI) u drobiu. Ostatni 18 grudnia w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Mielno w województwie zachodniopomorskim. Na fermie tej znajduje się 320 kur niosek w wieku 44 tygodni. Jest to pierwsze ognisko HPAI w tym województwie w trwającym sezonie jesiennym.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami związanymi z likwidacją choroby wszystkie kury znajdujące się na fermie zostały poddane utylizacji.

GIW Przypomina, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne; za brak wyłożenia maty bioasekuracyjnej powiatowy lekarz weterynarii może nałożyć karę do 5000 zł, ale to nie wszystko; w skrajnych przypadkach może także zarządzić o zamknięciu fermy. Co prawda hodowcy przysługuje odwołanie do wojewódzkiego i głównego lekarza weterynarii, jednak lepiej nie sprawdzać na własnej skórze, czy będzie ono skuteczne…

Dlatego przypominamy zasady bioasekuracji:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności