Ptasia grypa – chorobą zwalczaną z urzędu

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych proponowane przez resort rolnictwa w projekcie rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zakazy, nakazy i obowiązki mają przyczynić się do wzmocnienia zasad bioasekuracji przez gospodarstwa utrzymujące drób. Dla ferm drobiowych wydaje się, że nie stanowić to będzie większego problemu.

Natomiast wątpliwości samorządu rolniczego, budzi, stosowanie i przestrzeganie niektórych przepisów rozporządzenia przez gospodarstwa utrzymujące do 50 sztuk drobiu, w tym na potrzeby własne, a mianowicie:1. Przepis § 1.ust 1 pkt 2) pkt f) projektu wprowadza obowiązek wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób, oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.2. Przepis § 1.ust 2) pkt k) wprowadza obowiązek dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji, zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy, lub nieśności – informuje KRIR.

Samorząd rolniczy opiniując rozporządzeni zwrócił uwagę na zapis § 2. wprowadzający obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach lub w innych miejscach zapewniających brak kontaktu z dzikimi ptakami.

W ocenie izb rolniczych przepis ten powinien obowiązywać wszystkie podmioty utrzymujące drób, a nie tylko prowadzące działalność w zakresie utrzymywania drobiu w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

Zdaniem KRIR nowy wirus ptasiej grypy HPAI/H5N8 powinien był uznany za chorobę zwalczaną z urzędu.

Źródło: KRIR