Pszenica po 1000 zł

Stale wysoki popyt na rynku krajowym na zboża wysokiej jakości winduje ceny do granicy prawie 1000 zł za tonę. Pod koniec stycznia przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 944 zł/t, tj. O 1,5% wyższym niż w poprzednim tygodniu i o ponad 9% wyższym niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 92% droższe niż rok wcześniej.

Za żyto konsumpcyjne w skupie uzyskiwano średnio 826 zł/t, tj. o 5,9% więcej niż tydzień wcześniej i o ponad 15% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu stycznia 2010 r. żyto skupowano aż 2,5 razy drożej. Cena jęczmienia paszowego wzrosła do 815 zł/t. Było to o 2,7% więcej niż w poprzednim tygodniu, o 11% więcej niż miesiąc wcześniej oraz 2,1 razy więcej niż przed rokiem.
Cena skupu kukurydzy utrzymała się na podobnym poziomie 855 zł/t. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca i roku ziarno to było droższe odpowiednio o 8% i o 65%.

Na krajowych giełdach towarowych na początku lutego br. ceny zbóż nadal rosły. W dniach 31.01-03.02.2011 r. w sprzedaży giełdowej znajdowały się: pszenica konsumpcyjna po 900-1100 zł/t, pszenica paszowa po 830-1010 zł/t, żyto konsumpcyjne po 850-930 zł/t, jęczmień paszowy po 810-940 zł/t oraz kukurydza po 800-960 zł/t.