Pszczoły z importu

W skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych, występujących w okresie listopad 2016 – maj 2017 w krajowych pasiekach pszczelich wystąpił masowy upadek rodzin pszczelich.  Ilościowe straty w przezimowaniu rodzin pszczelich w skali kraju pszczelarze szacują na 45 – 50%, a w niektórych rejonach Polski upadki rodzin są jeszcze wyższe.

Zdaniem Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych w celu  pilnego przywrócenia ubiegłorocznego potencjału owadów  zapylających zachodzi potrzeba uruchomienia importu pakietów pszczelich (matek pszczelich z robotnicami) z terenu krajów  nie należących do Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy.

Poczyniliśmy rozeznanie na tych rynkach i potwierdziliśmy możliwość zakupu pakietów w tych krajach.  Jest to dla nas bardzo ważne , ponieważ brak odpowiedniego potencjału pszczół  zapylających uprawy rolne szybko znajdzie odzwierciedlenie w rozmiarach polskiej produkcji rolnej w bieżącym roku – mówi Piotr Mrówka, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Źródło: SPZ