Pszczoły w środowisku rolniczym

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe organizują 3 czerwca w Auli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji przy ul. Balickiej 253 c (Mydlniki) konferencję pod hasłem: „Pszczoły w środowisku rolniczym”.

Jak udało się nam ustalić, celem konferencji skierowanej do środowiska naukowego, rolników, pszczelarzy oraz osób zainteresowanych ochroną owadów zapylających jest   omówienie zagrożeń, na które są narażone pszczoły w środowisku rolniczym.

Podczas wykładów  będą poruszane zagadnienia dotyczące różnorodności gatunkowej roślin i owadów występujących na terenach użytkowanych rolniczo. Omawiane będą problemy dostępności pokarmu dla pszczół. Zwrócona będzie uwaga na środki ochrony roślin, ich wpływ na środowisko i jakość pozyskiwanego plonu.

Jak zapowiadają organizatorz,y konferencja będzie też okazją do dialogu między nauką a praktyką oraz mobilizacji do większego zaangażowania w ochronę owadów zapylających, a przede wszystkim pszczoły miodnej, trzmieli i innych pszczół dziko żyjących.

Program konferencji:
09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji
I sesja – Środowisko rolnicze; przewodniczący sesji – prof. dr hab. Marian Tischner
09:15 – 09:40 Różnorodność gatunkowa pszczół w środowisku rolniczym – dr Dawid Moroń, PAN
09:40 – 10:05 Dostępność pokarmu dla pszczół w środowisku rolniczym – prof. dr hab. Krystyna Czekońska, UR w Krakowie
10:05 – 10:30 Zagrożenia dla pszczół w środowisku rolniczym (interakcja różnych czynników) – dr Hajnalka Szentgyörgyi, UR w Krakowie
10:30 – 10:55 Programy rolno-środowiskowe dla człowieka i przyrody – dr hab. inż. Wojciech Szewczyk, UR w Krakowie
10:55 – 11:20 Dyskusja
11:20 – 12:00 Przerwa

II sesja – Pestycydy w środowisku rolniczym;  przewodniczący sesji – dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
12:00 – 12:25 Zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin w UE szansą czy zagrożeniem dla pszczół – prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Grzegorz Pruszyński, Zakład Entomologii, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
12:25 – 12:50 Zapobieganie zatruciom owadów zapylających podczas stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych – prof. dr hab. Dariusz Ropek, UR w Krakowie.
12:50 – 13:15 Badania laboratoryjne nad wrażliwością wybranych gatunków pszczół na środki ochrony roślin i ich mieszaniny – dr Grzegorz Pruszyński, Zakład Entomologii, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
13:15 – 13:40 Pestycydy w glebie i ich przemieszczanie w środowisku – prof. dr hab. Florian Gambuś, dr Tomasz Czech, UR w Krakowie.
13:40- 14:05 Pestycydy w żywności – prof. dr. hab. Elżbieta Sikora, UR w Krakowie.
14:05 – 14:30 Dyskusja
14:30 – Zakończenie konferencji