PSPO o biopaliwach

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju aktywnie uczestniczy w pracach nad tworzeniem aktów prawnych dotyczących rynku biopaliw przygotowywanych przez Ministerstwo Gospodarki. – PSPO wszelkie zmiany w legislacji traktuje jako bardzo ważne i oczekuje, iż przyczynią się one do zapewnienia trwałych i stabilnych warunków funkcjonowania całego rynku biopaliw w Polsce – mówi Roman Rybacki, prezes zarządu PSPO.

Na początku lipca PSPO wspólnie z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku zaprotestowało przeciwko proponowanej zmianie art. 11 ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, polegającej na wydłużeniu do 3 lat okresu, na który zawierane są umowy kontraktacji surowców rolniczych. Obecnie umowy takie zawierane są na okres jednego roku. Nie wiadomo w jaki sposób proponowane rozwiązanie miałoby przyczynić się do zapewnienia stabilności łańcucha produkcyjnego biopaliw, gdyż konieczność zawarcia takiej wieloletniej umowy ograniczałaby rolnikom swobodę decydowania o kierunkach sprzedaży rzepaku i wiązałaby ich tylko z jednym odbiorcą. Nie jest także jasne jak, zdaniem projektodawcy, strony miałyby ustalać cenę za produkt w tak długim okresie czasu.
Zdaniem PSPO gwarantem stabilności produkcji rzepaku do biokomponentów w Polsce będzie tylko wprowadzenie do ustawy biopaliwowej takich zapisów, które spowodują zwiększenie wykorzystania krajowego potencjału produkcyjnego i przetwórczego rzepaku.
PSPO przekazało do ministerstwa również szereg uwag dotyczących treści Projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zmiany proponowane przez PSPO dotyczyły m.in. możliwości dwuletniego rozliczenia NCW jedynie w przypadku wykonania w danym roku obowiązującego NCW na poziomie 90% czy wprowadzenia możliwości redukcji NCW na dany rok kalendarzowy w przypadku wykazania odpowiednio wysokiego udziału zakupów biokomponentów i biopaliw od wytwórców zarejestrowanych w Rejestrze Wytwórców ARR.
Ponadto, przedstawiciele PSPO zostali włączeni w proces konsultacji społecznych projektu założeń do nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Najbliższa konferencja uzgodnieniowa organizowana przez Ministerstwo Gospodarki będzie miała miejsce w sierpniu br.
– Celem działań PSPO jest wprowadzenie bardziej efektywnych mechanizmów promocji i rozwoju rynku biopaliw i biokomponentów w Polsce oraz przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które nie będą dyskryminować wytwórców krajowych wobec firm zagranicznych, zazwyczaj niezainteresowanych inwestowaniem w infrastrukturę wytwórczą a jedynie sprzedażą na polskim rynku biokomponentów – mówi Roman Rybacki, prezes zarządu PSPO.
Źródło: PSPO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności