PSPO nadało godność członka honorowego

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju nadało godność członka honorowego wybitnym osobowościom, których zasługi niewątpliwie przyczyniły się do rozwoju postępu w branży olejarskiej. -Polski przemysł tłuszczowy wyraża dużą satysfakcję z zaangażowania tak wielu znakomitych autorytetów w prace na rzecz wykorzystania potencjału drzemiącego w rzepaku – podsumował dr inż. Roman Rybacki prezes zarządu Stowarzyszenia. N”

Uroczystość odbyła się 11 marca 2008 r. podczas XXIX Konferencji Naukowej Rośliny Oleiste w Poznaniu. Organizatorem gromadzącej 200 osób konferencji był Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
Wśród wyróżnionych znaleźli się:
prof. dr hab. Jan Krzymański – IHAR oddz. Poznań
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – IHAR oddz. Poznań
prof. dr hab. Wojciech Budzyński – UWM w Olsztynie
doc. dr hab. Marek Mrówczyński – IOR w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Tys – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
prof. dr hab. Franciszek Brzóska – Instytut Zootechniki PIB Balice k.Krakowa
Stefan Heimann – COBORU Słupia Wielka

Członkowie honorowi otrzymali pamiątkowe tablice i kryształowe upominki.Konferencja Rośliny Oleiste odbywała się po raz dwudziesty dziewiąty. W części inauguracyjnej konferencji dr inż. Lech Kempczyński dyrektor generalny Stowarzyszenia omówił cele i zadania PSPO. Dyrektor wyraził duże zainteresowanie kierunkiem prowadzonych prac przez instytuty naukowo-badawcze dla poprawy standardów jakościowych rzepaku, śruty i oleju.

Ponadto na konferencji zostały omówione wyniki badań nad rzepakiem, olejem, śrutą i biopaliwami prowadzone przez wiodące instytuty badawczo-naukowe i uczelnie wyższe. Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak – Broda omówiła prowadzone obecnie badania genetyczne i hodowlane dla ulepszenia plenności i jakości nasion rzepaku, z uwzględnienie odmian rzepaku żółtonasiennego, z którym wiązane są liczne nadzieje.

Prof. dr hab. Wojciech Budzyński zwrócił uwagę na samosiewy rzepaku ozimego jako coraz większy problem agrotechniczny. Samosiewy pomniejszają ponadto efekt hodowli jakościowej, utrudniając uzyskanie określonych standardów surowca olejarskiego.Zasady integrowanej ochrony roślin, która w niedalekiej przyszłości będzie zalecana we wszystkich krajach UE, omówił doc dr hab. Marek Mrówczyński wraz z zespołem IOR. W obecnej sytuacji gospodarczej system ten jest najlepszym sposobem zapewnienia dobrej kondycji roślin i prowadzi do uzyskania wysokiej jakości plonu bez negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Prof. dr hab. Jerzy Tys wyjaśnił budzący wiele kontrowersji temat bezpiecznego przechowywania rzepaku w zależności od wilgotności. Zwrócił uwagę na fakt, że o aktywności biologicznej nasion decyduje wilgotność zarodka (optymalnie 12-14%). W przypadku prób przechowywania rzepaku przy wilgotności 9% (45% tłuszczu) wilgotność zarodka jest porównywana z wilgotnością zbóż wynoszącą 16,4%, przez co uniemożliwione jest długotrwałe przechowywanie.

Skróty referatów pojawią się w niedługim czasie na stronie:www.ihar.edu.pl/biblioteka/oilseed_crops.php

opr. MS
Wrp.pl
źródło i foto:PSPO
Zdjęcie: Członkowie honorowi PSPO, od lewej: Stefan Heimann, doc. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. Jan Krzymański, prof. dr hab. Jerzy Tys i dr inż. Roman Rybacki