Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze”, Stowarzyszeniem “Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, Kancelarią Radcy Prawnego Łukasz Chlebny oraz Telewizją Polską SA Oddział Terenowy w Bydgoszczy organizuje cykl szkoleń pn. Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich. Zaplanowano również warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

Szkolenia skierowane są do niepracujących kobiet do 35 roku życia z gospodarstw rolnych i kobiet w wieku emerytalnym, niepracujących, zamieszkujących tereny wiejskie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Ich celem jest aktywizacja kobiet poprzez podjęcie działalności ukierunkowanej na chów gęsi. Według organizatorów przeszkolenie, w okresie realizacji operacji grupy docelowej, zainteresowanej podjęciem działalności związanej z przyzagrodowym chowem gęsi jest sposobem na uniknięcie wykluczenia społecznego, zdobycie specjalistycznej wiedzy nt. przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego.

W ramach operacji przewidziane są 4 szkolenia w każdym z 4 województw oraz wyemitowanie w TVP cyklu 6 odcinków programu pt. „Gęś w skowronkach”, w których zostaną przedstawione kluczowe informacje dotyczące przyzagrodowego chowu gęsi i przetwórstwa gęsiny.

Źródło: KSOW