Przywrócić płatności do fasoli

Rolnicy z województwa świętokrzyskiego  wnioskują do Ministra Rolnictwa o przywrócenie płatności do fasoli.

Zdaniem działaczy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Fasola jest rośliną wysokobiałkową, która tworzy azot i przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilości stosowanych sztucznych nawozów azotowych. Ponadto, w wielu rejonach kraju, w tym także w powiecie buskim, fasola jest produktem lokalnym.

W gminie Nowy Korczyn uprawia się ją od kilkuset lat i jest wpisana na listę produktów tradycyjnych (fasola korczyńska) oraz posiada unijny znak Chronione Oznaczenie Geograficzne. Jej uprawa rozprzestrzeniła się na obszarze, na którym można było uzyskać jej odpowiednią jakość i pożądane parametry. Obszar ten obejmujący obecnie pięć gmin (Nowy Korczyn, Wiślica, Opatowiec, Solec Zdrój, oraz Pacanów) położony jest w południowej części makroregionu Niecki Nidziańskiej oraz na Nizinie Nadwiślańskiej wzdłuż rzeki Nidy. Spośród wszystkich polskich warzyw i owoców to właśnie fasola stanowi największą liczbę zarejestrowanych w europejskim rejestrze odmian i pododmian. W związku z powyższym wskazanym jest utrzymanie dotacji do fasoli, która mimo swojej niskiej opłacalności nadal jest uprawiana – mówi Ryszard Ciźla , prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR