Przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy

Przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy od 3 czerwca 2014 r. będzie możliwy jedynie w celu produkcji energii, a ich transport będzie się mógł odbywać wyłącznie bezpośrednio do zakładu energetycznego.

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 494/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniającego załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do warunków przywozu oraz do wykazu krajów, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia (Dz. U. UE L 139 z dn. 14 maja 2014r.) Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż zgodnie z tekstem niniejszej zmiany przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy z dniem wejścia w życie zapisów rozporządzenia tj. 3 czerwca 2014 r. będzie możliwy jedynie w celu produkcji energii (spalanie i współspalanie biomasy w zakładach energetycznych), a ich transport będzie się mógł odbywać wyłącznie bezpośrednio do zakładu energetycznego.

Pelety te podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej, a zatem wszystkie przesyłki, należy przedstawić do kontroli w granicznym posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej.

(Źródło: GIW)