Przyszła struktura nadzoru rynków finansowych

Parlament Europejski uważa, że potrzebna jest reforma regulacji i nadzoru w odniesieniu do rynków finansowych. W tym celu należy stworzyć grupę doradców, w skład której wchodzić będą m.in. organy nadzoru, organy regulacyjne i przedstawiciele przemysłu, która zajmować się będzie długoterminową wizją nadzoru finansowego. Posłowie zwracają się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi do 31 grudnia 2008 r. stosownego wniosku legislacyjnego.

Obecny kryzys finansowy, wywołany przez kredyty hipoteczne o podwyższonym ryzyku udzielane w USA oraz produkty pochodne, zyskał zasięg ogólnoświatowy. Zdaniem posłów pokazuje to, iż dotychczasowe regulacje i nadzór w odniesieniu do rynków finansowych nie są wystarczająco spójne ani w UE, ani na szczeblu międzynarodowym.

W opinii posłów, błędne pojmowanie znaczenia ratingów przez podmioty rynkowe spowodowało negatywne skutki zewnętrzne i niepewność rynkową. Procedury stosowane przez agencje ratingowe wymagają przeglądu, a samoregulacyjne rozwiązania proponowane przez agencje ratingowe nie zostały jeszcze wypróbowane i są prawdopodobnie niewystarczające, aby sprostać wymogom kluczowej roli, jaką odgrywają w systemie finansowym.

Aby złagodzić ryzyko przyszłych kryzysów finansowych, Unia Europejska potrzebuje bardziej spójnych i skutecznych uregulowań i środków nadzoru, które nie będą stanowiły nadmiernego obciążenia. Dlatego w przyjętym przez PE sprawozdaniu przygotowanym przez Ieke VAN DEN BURG (PSE, NL) oraz Daniela DĂIANU (ALDE, RO) z Komisji Gospodarczej i Monetarnej, posłowie zawarli zalecenia odnośnie środków służących poprawie ram regulacyjnych dotyczących usług finansowych i mechanizmów w zakresie stabilności finansowej UE.

W przeddzień głosowania posłowie kolejny raz debatowali o możliwych skutkach kryzysu finansowego dla europejskiej gospodarki i środkach zaradczych, jakie należy w tej sytuacji podjąć. Zdaniem większości zabierających głos w debacie deputowanych, UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. Posłowie popierają plan KE powołania grupy wysokiego szczebla, która zajmie się opracowaniem polityki UE w zakresie nadzoru finansowego.

źródło:Andrzej SANDERSKI
Serwis Prasowy Parlamentu Europejskiego
foto: Alan/WRP

N

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj