Przypominamy: rejestr wypasu bydła należy złożyć do 31 października

Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatność dobrostanową, w tym płatność do wypasu krów mlecznych muszą do 31 października bieżącego roku dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestr wypasów.

W rejestrze  muszą znaleźć się wszystkie krowy mleczne będące w posiadaniu rolnika, także te, które ukończyły 24 miesiące lub zostały zakupione, w trakcie wypasu (data wpisu do rejestru jest tożsama z datą pojawienia się w gospodarstwie). W rejestrze należy uwzględnić wszystkie nieobecności krów na pastwisku, np.: z powodu choroby lub wycielenia.

Rejestr wypasu krów mlecznych, prowadzony w pliku excel (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), powinien być przekazywany do ARiMR  za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus i dołączony do zmiany do wniosku.

W przypadku prowadzenia rejestru w wersji papierowej i braku możliwości przekazania rejestru w wersji elektronicznej, rejestr wypasu krów (wszystkie strony – od kwietnia do października oraz Karta wprowadzania danych wraz z podsumowaniem), należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus (scan dokumentu dołączony jako załącznik do zmiany do wniosku) lub wysłany pocztą lub dostarczony osobiście/za pośrednictwem osób trzecich.

Rejestr wypasu może być również złożony  poprzez platformę ePUAP lub przesłany za pomocą poczty elektronicznej (E-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy (adresy skrzynek mailowych biur powiatowych znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Wersja papierowa rejestru może być dostarczona tylko w sytuacji, gdy z powodu braku technicznych możliwości, nie ma innej sposobności dostarczenia rejestru do ARiMR.

Zarówno wersja rejestru wypasu prowadzona elektronicznie (w pliku excel) jak i wersja papierowa nie wymagają podpisu rolnika.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności