Przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim komentuje

Poniżej prezentujemy komentarz Czesława Siekierskiego , przewodniczącego Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim do wypowiedzi prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza w czasie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej: “Komisja Europejska zaproponowała, że za opór w kwestii uchodźców będzie karać rolników poprzez zmniejszenie dopłat bezpośrednich”.

– Nie wiem w oparciu o jakie informacje formułowany jest taki pogląd, nie ma bowiem oficjalnych wypowiedzi ze strony przedstawicieli UE o możliwości zabierania środków pomocowych Polsce, a tym bardziej dopłat bezpośrednich. Można jedynie usłyszeć w prywatnych wypowiedziach, że Polska nie jest w pełni solidarna, bo sama korzysta ze wsparcia Unii, a w sposób niewystarczający angażuje się we wspólne działania związane z pomocą uchodźcom – mówi Czesław Siekierski. – Czeka nas wprawdzie przegląd śródokresowy budżetu wieloletniego, ale nie sądzę, że może być w nim zawarta rewizja wsparcia bezpośredniego dla rolników. Moim zdaniem nie należy formułować takich wypowiedzi, bo one także docierają do Brukseli i zaczynają żyć swoim życiem, choć nieznane jest ich autorstwo – dodał.
 
Obi oba