Przewodniczący FDPA nagrodzony

0
694

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa otrzymał nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę “Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”.

Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego jest przyznawana corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za książkę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce, a opublikowaną w dwóch kolejnych latach  poprzedzających rok, w którym nagroda jest przyznawana.

 Źródło: FDPA