Przetarg na kampanię reklamową

Agencja Rynku Rolnego ogłosiła przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie trzyletniej kampanii informacyjnej dotyczącej wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych. N

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji, harmonogramu i kosztorysu, przygotowaniu kreacji (części wizualno-dźwiękowej), przeprowadzeniu trzyletniej kampanii informacyjnej na temat wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych, uwzględniając w szczególności wszystkie elementy wskazane w ofercie oraz dokonaniu pomiaru efektywności kampanii informacyjnej, zgodnie z przedstawionym w ofercie opisem.

Oferty można składać do dnia 26 stycznia 2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12, Kancelaria Ogólna.

W dniu 4 grudnia 2008 r. ogłoszenie o przetargu zostało również wysłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

ARR