Przepisy dotyczące opryskiwaczy wymagają modyfikacji

Izby rolnicze chcą  zmiany przepisów w zakresie wymogów dotyczących potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi  o wprowadzenie moratorium w sprawie atestacji opryskiwaczy. Samorząd rolniczy proponuje wprowadzenie aktualizacji zasad funkcjonowania Stacji Kontroli Opryskiwaczy i uprawnionych diagnostów, aktualizacji zasad ewidencjonowania opryskiwaczy oraz  aktualizacji metodyki prowadzonych badań w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do ochrony roślin.

KRIR domaga się też ujednolicenia ceny za przeprowadzone badanie sprawności technicznej sprzętu i przedłużenia terminu dopuszczenia badania opryskiwaczy metodą pomiaru wypływu do momentu opracowania nowych wymagań, zgodnych z aktualnym stanem wiedzy naukowej i praktycznym doświadczeniem zebranym w ciągu 20-letniej historii badań opryskiwaczy w Polsce.

Rolnicy obawiają się, że wejście w życie od 1 stycznia 2021 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania  środków ochrony roślin (Dz.U.2016 poz. 924 tekst jedn.), uniemożliwi przeprowadzanie badań w gospodarstwie rolnika, zmusi rolników do transportowania sprzętu do stacji diagnostycznych, które znajdują się zazwyczaj w dosyć dużej odległości od gospodarstwa. Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy wymienia 334 uznane jednostki, co oznacza przeciętnie jeden punkt badań w każdym powiecie. Przemieszczanie się sprzętu rolniczego po drogach publicznych jest kłopotliwe dla rolników i innych użytkowników.

Zdaniem  producentów rolnych taka zmiana przepisów może doprowadzić do zaniechania obowiązkowych badań i pogorszenia bezpieczeństwa stosowania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR w piśmie skierowanym do szefa MRiRW  – propozycje samorządu rolniczego mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa producentów rolnych, konsumentów, środowiska, a także osób postronnych przy jak najmniejszym obciążeniu posiadaczy sprzętu, zarówno pod względem potencjalnego zagrożenia stosowania środków chemicznych, jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych można to osiągnąć poprzez powszechność badań oraz wpływ edukacyjny i świadomościowy z tym związany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności