Przemysł paszowy stawia na kukurydzę

W bieżącym sezonie, według prognoz Tallage, w Polsce zmienią się proporcje zużycia poszczególnych gatunków zbóż na cele paszowe (przemysłowe i w gospodarstwach). Zmniejszone zużycie pszenicy (z 3,5 do 2,6 mln t) ma być zrównoważone większym zużyciem jęczmienia (z 2,2 do 2,8 mln t) oraz kukurydzy (z 1,7 do 2,5 mln t).

Podobne zmiany zużycia paszowego zbóż zauważalne są w całej UE. W sezonie 2012/13 mniejsze o 5,2 mln t (-9,9%) będzie wykorzystanie pszenicy na pasze, a wzrośnie wykorzystanie jęczmienia o 0,3 mln t (+0,8%) i kukurydzy o 1,5 mln t (+3,0%). – Tak duży wzrost wykorzystania paszowego kukurydzy w Polsce będzie trudny do osiągnięcia – uważają analitycy BGŻ. – Dotychczasowe wyniki handlu zagranicznego oraz prognozy na najbliższe miesiące świadczą o tym, że to eksport zagospodaruje większość wzrostu produkcji kukurydzy w sezonie 2012/13
 
Relacja cen pszenicy i kukurydzy na rynku jest dobrą zachętą do zwiększania udziału kukurydzy w produkcji pasz. Jednak eksperci BGŻ przestrzegają, iż wysokie tempo eksportu i wykorzystania paszowego tego zboża może wkrótce zmienić te korzystne relacje cenowe. 
 
Według autorów raportu Tallage z 14.02., w sezonie 2013/14 produkcja pasz w Polsce utrzyma się na poziomie z ubiegłego roku, czyli 7,6 mln t, z czego 0,8 mln t to pasze dla bydła, 1,4 mln t dla trzody, a 5,4 mln t dla drobiu. W przyszłym sezonie analitycy prognozują wzrost produkcji do 0,9 mln t w przypadku pasz dla bydła, przy zachowaniu poziomu z poprzedniego sezonu w odniesieniu do pasz dla trzody i drobiu.
 
Oprac. EG (Źródło: Analizy BGŻ)