Przemysł biotechnologiczny o stanowisku rządu RP w sprawie GMO

Zdaniem organizacji reprezentującej przemysł biotechnologiczny – GBE Polska, nowo przyjęte stanowisko rządu RP w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych stanowi ewidentne obejście prawa Unii Europejskiej i próbę wprowadzenia w Polsce zakazu dla stosowania GMO, szczególnie w produkcji rolniczej.

Zdaniem GBE, rząd podejmuje niezrozumiałe działania mające na celu zablokowanie rozwoju polskiego rolnictwa i zamknięcie go na nowoczesne technologie, pozwalające osiągać wyższe i lepszej jakości płody rolne, wykorzystywane m.in. na potrzeby przemysłu farmaceutycznego (np. insulina), weterynarii (np. szczepionka przeciw ptasiej grypie) czy przemysłu paliwowego (do produkcji biopaliw, stanowiących alternatywę dla paliw kopalnianych).

Postulat Europy wolnej od GMO i plan zbudowania koalicji przeciwko GMO z innymi krajami Unii Europejskiej jest podejściem nieprzemyślanym, a na dodatek niepopartym żadnymi dowodami naukowymi i ekonomicznymi. Powinien zostać ponownie rozważony przez polski rząd.

W swoim stanowisku rząd stwierdza, że w Polsce uprawa roślin transgenicznych, eksperymenty polowe (zamierzonego uwolnienia do środowiska w celach doświadczalnych) oraz wykorzystanie roślin GM do produkcji żywności, będzie dalece ograniczone lub wręcz zabronione. Jednocześnie rząd deklaruje poszanowanie przepisów Unii Europejskiej. Zdaniem GBE Polska, już takie stwierdzenie jest nadużyciem w stosunku do obowiązujących zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz prawa wspólnotowego, zgodnie z którymi żaden z krajów członkowskich nie może zakazać i ograniczać w żaden sposób wykorzystania GMO na swoim terytorium (za wyjątkiem skorzystania z tzw. klauzuli bezpieczeństwa, której zastosowanie jest szczegółowo uregulowane prawem).

W samym stanowisku rządu pojawia się wiele innych niezgodności i sprzecznych stwierdzeń, które są ewidentną próbą wprowadzenia zakazu dla GMO na terytorium RP (szerzej na ten temat w pełnej wersji stanowiska).
Ustawodawstwo Unii Europejskiej wprowadza ogólne wytyczne w zakresie uprawy roślin i zasad koegzystencji, a kraje członkowskie mają dostosować swoje prawo do warunków panujących na ich terytorium. Zdaniem nie tylko biotechnologów, ale i środowiska rolniczego, należy stworzyć solidne fundamenty prawne, umożliwiające rolnikom swobodne funkcjonowanie i wybór pomiędzy dostępnymi formami produkcji rolnej. Rośliny transgeniczne są bezpiecznie wykorzystywane w produkcji rolniczej od 11 lat i przynoszą wymierne korzyści milionom rolników na całym świecie

GBE Polska, będąca reprezentacją przemysłu biotechnologicznego uważa, że w czasie bolesnego wzrostu cen żywności i toczącej się na ten temat szerokiej dyskusji, rolnikom powinno się pozostawić prawo wyboru. Ograniczanie dostępu do stosowania w Polsce odmian roślin transgenicznych, będzie niosło za sobą bardzo niekorzystne skutki, nie tylko dla samych rolników, ale również dla całej polskiej gospodarki i w efekcie może doprowadzić do spadku konkurencyjności polskiego rolnictwa na arenie europejskiej i światowej.