Przedłużą termin składania wniosków o dopłaty

Kraje UE, które chcą przedłużyć termin składania wniosków przez rolników o płatności bezpośrednie i niektóre wnioski o płatność w ramach rozwoju obszarów wiejskich, będą mogły to zrobić – informuje Komisja Europejska.

Kilka państw członkowskich złożyło wniosek o przedłużenie terminu w wyniku opóźnień w restrukturyzacji zarządzania systemem po wcześniejszych zmianach przepisów. Unijny komisarz do spraw  rolnictwa Phil Hogan potwierdził, że termin zostanie przedłużony z 15 maja do 15 czerwca 2018 r., chociaż, jak zaznacza Hogan, to państwa członkowskie decydują, czy skorzystać z przedłużenia. Formalne rozporządzenie wykonawcze potwierdzające przedłużenie zostanie wkrótce przyjęte przez Komisję Europejską.

– Decyzja Komisji o przedłużeniu tego terminu przyniesie korzyści rolnikom, dając im dodatkowy miesiąc na złożenie wniosków. Decyzja jest odpowiedzią na wniosek wielu państw członkowskich, które wprowadzają zmiany w swoich administracyjnych system podążając za większą elastycznością w zarządzaniu płatnościami bezpośrednimi, co zostało określone w tzw. rozporządzeniu Omnibus na początku roku, obejmującym reorganizację systemów informatycznych, zmiany procedur i działania podnoszące świadomość w stosunku do beneficjentów w celu poinformowania ich o nowych wymogach prawnych. (…) Państwa członkowskie, które decydują się odroczyć ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy do 15 czerwca, muszą nadal zapewniać, że zasady dotyczące należytego zarządzania finansami są przestrzegane – mówi Phil Hogan.

Źródło: Komisja Europejska