Przechowywanie buraków na polu

Po zakończonych zbiorach farmerzy przystępują do przygotowania pola, na którym przechowywane będą buraki cukrowe. Sprawdzamy, jak wybrać miejsce pod pryzmę, jak długo powinno się przechowywać buraki oraz w jaki sposób je do tego przygotować.

Buraki cukrowe powinny być składowane na polu w odpowiednich warunkach, aby podczas ich przechowywania farmerzy nie ponieśli strat.

Dobre miejsce to podstawa
Prace nad przygotowaniem pola do przechowywania buraków cukrowych należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego miejsca pod pryzmę. Takie miejsce powinno spełniać określone warunki. Przede wszystkim powinno mieć wyrównane i wolne od kolein podłoże, co zapewni później łatwy załadunek i nie narazi tym samym farmerów na niepotrzebne straty. Pryzma nie powinna znajdować się na obniżonym terenie, gdyż grozi to podmoknięciem podłoża oraz samej pryzmy. Ważne, aby pryzma umiejscowiona została równoległe do znajdującej się w pobliżu utwardzonej drogi. Pryzma powinna znajdować się z dala od słupów czy drzew.

Odległość ma znaczenie
Duże znaczenie ma również odpowiednia odległość dzieląca pryzmę od drogi. Żeby zapewnić bezproblemowy załadunek przy samobieżnej doczyszczarko-ładowarce należy zachować odstęp 1-2 metry od drogi. Różnica wysokości jaka będzie między drogą a polem nie powinna wynosić więcej niż 2 metry. Koleiny, które powstaną wokół pryzmy należy dobrze wyrównać. Tylko takie przygotowanie miejsca pod składowanie buraków cukrowych ograniczy lub nawet wyeliminuje całkowicie ewentualne straty.

Kształt i formowanie pryzmy
Po znalezieniu odpowiedniego miejsca można przystąpić do formowania pryzmy. Tutaj również należy zastosować się do kilku ważnych wskazówek. Ważne jest wyznaczenie jak najmniejszej wysokości, z jakiej będą spadać buraki. Wszystko po to, aby ograniczyć liczbę połamanych i okaleczonych buraków. Natomiast sama pryzma powinna mieć wysokość kształtującą się na poziomie około 2 metrów, szerokość powinna wahać się pomiędzy 7 a 7,5 metrami. W przypadku wystąpienia ryzyka związanego z silnymi mrozami doradza się formowanie możliwie szerokiej i wysokiej pryzmy. Powierzchnia pryzmy powinna być możliwie równa i płaska. Tymczasem przenośnik, za pomocą którego buraki cukrowe spadać będą na pryzmę powinien zostać umieszczony możliwie jak najniżej pryzmy, żeby uniknąć ilość uszkodzeń.

Buraki cukrowe: jak je przygotować?
Niezwykle istotne jest również odpowiednie przygotowanie buraków cukrowych do przechowalnictwa. Najpierw należy je odpowiednio przesortować. Do składowania powinny zostać wybrane jedynie te zdrowe, wolne od chorób oraz zanieczyszczeń organicznych (takich jak np. chwasty czy liście), a także prawidłowo ogłowione, nieprzemrożone, nie porośnięte. Należy je okryć specjalnie do tego przygotowaną agrowłókniną. Buraki powinny zostać przechowywane przez możliwy krótki czas, co pozwoli na zachowanie odpowiedniej ich jakości. Pryzmy nie należy przykrywać, w sytuacji gdy temperatura przekracza 10 st. C. Należy jednak sięgnąć po okrycie, kiedy występuje niebezpieczeństwo nadejścia mrozów oraz intensywnych ulew.

Minimalizowanie strat
W celu zminimalizowania strat przy przechowywaniu buraków cukrowych należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Ważne jest, aby zastosowany do okrycia pryzmy materiał był wodoodporny. Pryzmę najlepiej przykryć, stosując do tego prawidłową technikę. Należy przystąpić do tego zaraz po jej uformowaniu. Prawidłowo uformowana i dobrze zabezpieczona pryzma pozwala ochronić buraki cukrowe przed przemarznięciem i przemoknięciem. Agrowlóknina posiada bowiem właściwości termoizolacyjne, chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi umożliwiając jednoczesne oddychanie. Właściwe zabezpieczenie pryzmy ma duże znaczenie podczas przechowywania buraków cukrowych. Przynosi wymierne finansowe korzyści, zapewnia opłacalność zbioru, ułatwia doczyszczanie, ogranicza straty w masie oraz w polaryzacji buraków cukrowych.

Magdalena Kowalczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności