Przechowanie masła z dopłatą

Wkrótce ruszy możliwość prywatnego przechowywania masła z dopłatą unijną. Od 1 marca możliwe będzie ponownie składanie masła do prywatnych magazynów z dopłatami z budżetu UE, które potrwa do 15 sierpnia.

Jak podano w Dzienniku Urzędowym UE, Komisja Europejska podwyższyła stawkę kosztów stałych magazynowania o 17%, z 15,62 w sezonie 2009/10 do 18,31 euro/t, oraz obniżyła dopłatę za każdy dzień przechowywania z 0,44 do 0,34 euro/t (-23%), w rozbiciu na dzienne bazowe koszty przechowywania (0,26 euro/t) i koszty finansowe (0,08 EUR/t).

Towar musi leżeć w składzie przez 90-210 dni i dopłaty będą przysługiwać tylko za okres
faktycznego magazynowania.