PRP SOL – Odkrycie Roku 2010

Polscy producenci, dystrybutorzy i handlowcy z wielu branż od kilku lat stają do wyścigu o jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakim jest nagroda przyznawana w ramach plebiscytu Laur Konsumenta. W ubiegłym roku zadebiutowała kategoria Środki ochrony roślin dla profesjonalistów”, w której zwycięzcami okazały się produkty trzech wiodących na rynku firm: Bayer, BASF i Sumi- Agro.”

W 2010 roku, katalog nagród z branży rolniczej został poszerzony o kolejne wyróżnienie – Odkrycie Roku. Jedynym zwycięzcą w tej kategorii w segmencie rolniczym został produkt PRP SOL – preparat ten jest stymulatorem żywotnych funkcji gleby.

To granulowany kompleks specyficznych związków mineralnych aktywujących kluczowe funkcje biologiczne gleby, opracowany zgodnie z koncepcją MIP, polegającą na aktywacji procesów metabolizmu komórkowego poprzez dostarczanie do gleby specyficznych mieszanin związków mineralnych. Substancje aktywne MIP (związki żelaza, cynku, boru, manganu i innych składników) umieszczone są na matrycy węglanów wapnia i magnezu, a całość związana jest przy pomocy naturalnej substancji spajającej pochodzenia organicznego – sulfonianu ligniny. Działając na macierzystą mikroflorę i mikrofaunę gleby, najlepiej przystosowaną do środowiska, metoda MIP stymuluje w łagodny sposób procesy zachodzące w humusferze. Wywołuje to szereg reakcji sprzyjających rozwojowi gleby i roślin, co pozwala zrekompensować degradujący wpływ intensywnej produkcji rolniczej, zapobiega chorobom gleby i niweluje ich skutki. Poprzez swoje oddziaływanie rewitalizujące, preparat stymuluje aktywność gleby zwiększając jej żyzność, przez co stwarza korzystne warunki dla produkcji roślinnej.

Preparat jest nawozem, który służy do nawożenia przede wszystkim gleby, a nie wyłącznie rośliny. Jednak poprzez swoje strukturotwórcze oddziaływanie na glebę i stymulujące w niej życie biologiczne, powoduje udostępnienie ogromnych ilości składników pokarmowych znajdujących się dotychczas w formie nieprzyswajalnej dla rośliny. Nawóz wpływa bardzo korzystnie na porowatość gleby, jej odporność na ugniatanie, likwiduje podeszwę płużną, korzystnie wpływa na stosunki powietrzno-wodne. System korzeniowy roślin uprawnych, na polach nawożonych PRP SOL, jest bogatszy głębszy i zdrowszy. Dzięki temu rośliny te lepiej sobie radzą w okresie niedoborów wilgoci. Na dodatek, po zastosowaniu tego produktu wzrasta pojemność wodna gleb, zawartość próchnicy i ich możliwości sorpcyjne. Konsekwentnie stosowany, z sezonu na sezon zwiększa poziom i jakość plonów, z poszanowaniem zasobów naturalnych środowiska.

PRP SOL posiada atesty i certyfikaty uprawniające go do stosowania w rolnictwie ekologicznym, w tym m.in.: ECOCERT – wydany przez Organisme de Controle et de Certification de EU, Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym IUNG Puławy – NE/33/2005, FIBL – Forchungsinstitut für Biologischen Landbau ze Szwajcarii. To bardzo ważne, bo one potwierdzają także, że produkt ten jest w pełni naturalny i bezpieczny dla środowiska, dla jego użytkowników i konsumentów. Jednak w Europie, od ponad 35. lat, głównym jego odbiorcą jest rolnictwo konwencjonalne, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej, ale też wykazujące troskę o ten swoisty warsztat pracy jakim jest gleba i zwracające coraz większą uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego. To właśnie gospodarstwa rolne z tego segmentu dały kilkanaście lat temu początek nowemu trendowi w rolnictwie – rolnictwu zrównoważonemu, wykazującemu zainteresowanie towarową produkcją roślinną i zwierzęcą, ale realizowaną zgodnie z respektowaniem praw przyrody i poszanowaniem środowiska naturalnego. Okazało się, że wbrew pozorom jest to możliwe. Dlatego PRP SOL jest powszechnie zalecany, a idea jego stosowania szeroko propagowana przez Instytut Rolnictwa Zrównoważonego z Francji (Institute de Agriculture Durable – IAD).

Sądząc z rosnącego zainteresowania rolników produktami wyróżnionymi w tym konkursie, można przewidzieć, że coraz więcej firm rolniczych stanie w szranki, walcząc o to prestiżowe wyróżnienie konsumenckie. Starającym się o to wyróżnienie, już teraz pozostaje życzyć powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności