PROW 2014 – 2020

Wzrost konkurencyjności, trwała zdolność do samodzielności ekonomicznej małych i średnich gospodarstw to główne cele PROW 2014 – 2020.

Główne środki z całej puli 13,5 mld euro kierujemy na wzrost towarowości gospodarstw rolnych i działania prośrodowiskowe – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki na konferencji prasowej 20.maja br. w sejmie. Na zwiększanie produkcji rolniczej jego resort chce przeznaczyć około 7,1 mld euro, a na działanie służące ochronie środowiska – 4,4 mld euro.
Wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych to nasze najważniejsze zadanie, które będziemy realizowali m.in. poprzez modernizację gospodarstw rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, premie dla młodych rolników oraz inne działania – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister szczegółowo przedstawił warunki, jakie muszą spełnić beneficjenci aplikujący po środki finansowe. Zwrócił jednocześnie uwagę, że głównych celem jaki ma zostać osiągnięty jest to, aby jak najwięcej małych i średnich gospodarstw rolnych osiągnęło trwałą zdolność do samodzielności ekonomicznej poprzez związanie z rynkiem.
Restrukturyzacja małych gospodarstw to budżet rzędu 750 mln eur, a dla rolników, którzy osiągają dochód z gospodarstwa do 6  tys eur będą mogli otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach – 80 i 20%. Na modernizację gospodarstw rolnych przewidziany jest budżet wysokości 2 816 mln eur, a zakres wsparcia obejmuje: rozwój prosiąt do 900 tys. zł., budynki inwentarskie, magazyny paszowe do 500 tys. zł. pozostałe operacje do 200 tys. zł
 
Na płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa przewidziany jest budżet 130 mln eur. Proponowana jest dla nich jednorazowa premia do 120% sumy rocznych płatności, które rolnik otrzymałby w okresie od roku przekazania gospodarstwa do 2020 roku włącznie. To szansa dla tych, którzy decydują się na sprzedaż lub notarialne przekazanie gospodarstwa. Nabywcy ziemi będą musieli osiągnąć określoną wielkość areału, tzn. powierzchnię gruntu zgodną ze średnią w kraju lub w danym województwie. W dalszym ciągu będą premie dla młodych rolników, łączny budżet na ten cel to kwota 585 mln eur. Można otrzymać wsparcie do 100 tys. zł, które płatne będzie w dwóch ratach 80 i 20%. W obecnym programie, do 16.05 złożono 391 wniosków. Nabór PROW 2007 –  2013 trwa do 21.06.2014

Przedstawiono także budżet na tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym, który wynosi 353 mln eur, a wysokość wsparcia stanowi do 100 tys. euro na rok w zależności od wartości przychodów netto grupy lub organizacji 10% / 8% / 6%/ 5% / 4% w kolejnych latach funkcjonowania, w okresie 5-letnim. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone).
Na przetwórstwo i marketing produktów rolnych przewidziano budżet 693 mln eur, a na targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów 75 mln eur.
 
(Źródło: MRiRW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności