Protest rolników przed resortem rolnictwa

W dniu 1 lutego grupa rolników zorganizowała prostest pod gmachem resortu rolnictwa. Do protestujących wyszedł minister Marek Sawicki. Rolnicy zostali zaproszeni na salę konferencyjną.

Rozmowy z rolnikami rozpoczął podsekretarz stanu Artur Ławniczak. Marian Zagórny przekazał ministrowi pismo Związku Zawodowego Rolników Rzeczpospolitej “Solidarni” z postulatami dotyczącymi regulacji cen drobiu i cen wieprzowiny oraz poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. Uczestniczący w spotkaniu minister Marek Sawicki przedstawił działania jakie podjęto w resorcie po objęciu przez niego funkcji ministra i podkreślił, że ukierunkowane są one na osiągnięcie 3. głównych celów, jakie postawił sobie przy obejmowaniu stanowiska ministra. Są to,
• Poprawa dochodowości gospodarstw rolnych,
• Doprowadzenie do otwarcia rynków wschodnich,
• Aktywne udział w kształtowaniu zmian WPR.

Minister zaznaczył, że efekty podejmowanych prac nie będą natychmiastowe. Jako przykład podał podpisanie dwóch porozumień z Rosją, które odblokowany w znacznej części eksport. Jednak po dwóch latach nieobecności naszych zakładów na tym rynku odbudowanie na nich utraconej pozycji nie jest proste.

Rozmawiając z rolnikami szef resortu powiedział, że trudno będzie nam wygrać konkurencję z producentami trzody chlewnej innych krajów UE bez organizowania się rolników w silne grupy, czy spółdzielnie. W Danii, 90% rynku trzody chlewnej, znajduje się w ręku jednej chłopskiej spółdzielni i dlatego dla tamtych rolników nie tak istotna jest cena skupu, jak dla naszych. Ważniejszy jest zysk spółdzielni na koniec roku i uzyskiwane z tego tytułu przez producentów środki. W ten sposób rolnicy duńscy czerpią korzyści nie tylko z produkcji, ale i z obrotu” – podkreślił minister.

Minister M. Sawicki powiedział, że w resorcie przygotowywane są obecnie nowe rozwiązania prawne, które będą zapewniały większe wsparcie rolnikom organizującym się w grupy producenckie. Zapewnił, także możliwość współpracy i wsparcia grup rolników proponujących konkretne rozwiązania problemów, podkreślając jednak, że muszą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i WPR. ” Nie możemy wprowadzać koncesji i cen gwarantowanych. One były stosowane w poprzednim systemie” – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ministerstwo rolnictwa

N”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności