Protest rolników pod Pałacem Prezydenckim

Protest rolników pod Pałacem Prezydenckim

Przed Pałacem Prezydenckim trwa protest rolników zorganizowany przez AGROunię. Jego uczestnicy oczekują reakcji prezydenta i dialogu, bo – jak wyjaśnia lider organizacji Michał Kołodziejczak – dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa nie przyniosły oczekiwanych przez nich rezultatów.

Protestujący domagają się skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń. Podkreślają znaczący spadek opłacalności produkcji rolnej w ostatnich latach i ich niski poziom w niektórych sektorach rolnictwa, jak np. w sektorze trzody chlewnej. Zdaniem rolników należy ograniczyć import trzody chlewnej, mięsa drobiowego oraz produktów rolno-spożywczych. Rolnicy domagają się skutecznej weryfikacji ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, przez służby weterynaryjne, aby nie pozwalać na import produktów nie spełniających norm unijnych.

Wojciech Suwara