Protest przeciw neonikotynoidom w obronie pszczół

8 sierpnia 2018 r. obchodzony będzie w Polsce już po raz szósty „Wielki Dzień Pszczół ” i w tym dniu o godz. 10,00 w Warszawie przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się ,,Protest przeciw neonikotynoidom w obronie pszczół„

– To działanie, to wspólna inicjatywa środowisk pszczelarskich, pszczelarzy niezrzeszonych oraz organizacji pozarządowych działających m.in. na rzecz ekologii. Ideą „protestu przeciw neonikotynoidom w obronie pszczół ” jest zwrócenie uwagi polskim decydentom, politykom oraz społeczeństwu na drastyczną sytuację pszczoły miodnej, trudną sytuację polskiego pszczelarza oraz zagrożenie, jakie stanowi dla pszczelarstwa, a w konsekwencji dla całego polskiego rolnictwa, nadmierna chemizacja przy wykorzystaniu w ochronie upraw wysoce toksycznych dla owadów środków ochrony roślin nowej generacji z grupy neonikotynoidów, na stosowanie których obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zezwolenie bez konsultacji ze środowiskiem pszczelarzy – mówi Piotr Mrówka , prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych.

Pszczelarze mają nadzieję, że po proteście dojdzie do spotkania z ministrem rolnictwa, podczas którego przedstawione zostaną postulaty środowisk pszczelarskich związane z ideą tego przedsięwzięcia oraz przypomniane – po raz kolejny – jakie są główne bolączki środowiska pszczelarskiego, oczekiwania związane z podniesieniem efektywności i opłacalności polskiej gospodarki pasiecznej oraz potrzebą ochrony zapylaczy.

– Po alarmujących sygnałach, dochodzących z coraz większej ilości krajów świata (m.in. z USA, Niemiec, Francji czy Włoch), w obliczu niewątpliwych dowodów świata nauki w krajach Unii Europejskiej zakazano stosowana neonikotynoidów, gdyż mają katastrofalny wpływ na wszelkie zapylacze i środowisko naturalne. Kończymy sezon 2018 roku, a rolnicy za chwilę zaczną wysiewać ziarno zaprawione niebezpiecznymi truciznami, na których stosowanie minister rolnictwa właśnie wydał zezwolenie, dlatego PROTEST ten jest konieczny i jak najbardziej wskazany – dodaje Piotr Mrówka .

Warto przypomnieć, że ponad 40% światowych zasobów żywnościowych rodzi się w wyniku zapylania roślin przez pszczoły – to naukowo dowiedziony fakt, a jak określają pszczelarze stwierdzenie Alberta Einsteina mówiące, że gdy zginie ostatnia pszczoła ludzkości pozostaną 4 lata życia, nie jest czczym aforyzmem, lecz groźną przestrogą, z której najwyższa pora zdać sobie sprawę.

Źródło: SPZ