Protest branży mleczarskiej w Brukseli

W związku z głosowaniem w sprawie rezolucji dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2011 roku w Parlamencie Europejskim (PE), polscy rolnicy zamierzają jechać do Brukseli aby złożyć petycję z żądaniem równych dopłat oraz równego traktowania wszystkich rolników w UE. Rolnicy zamierzają walczyć o zmianę decyzji w kwestii przyszłych dopłat oraz kształtu unijnego rynku mleka.

Raport Dess’a dot. przyszłej polityki rolnej UE został już przegłosowany przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Z polskich eurodeputowanych tylko Janusz Wojciechowski głosował przeciwko przyjęciu raportu, pozostali wstrzymali się od głosu. Zdaniem polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi raport Dess’a zagraża polskiemu rolnictwu i jest sprzeczny z przyjętymi przez rząd planami rozwoju wsi. Według Wojciechowskiego proponowane przez niemieckiego eurodeputowanego Alberta Dess’a rozwiązania sprzyjają utrwaleniu nierówności w wysokości dopłat bezpośrednich pomiędzy rolnikami z nowych i starych państw członkowskich.
Wiele kontrowersji wśród polskich producentów rolnych wzbudza również kwestia zniesienia systemu kwotowania produkcji mleka w UE od 2015 roku. Zdaniem urzędników UE kwoty mleczne nie sprawdziły się, pomimo ich stosowania nie udało się uniknąć dużych wahań cenowych w ostatnich latach, dlatego należy je zlikwidować. Jednak zdaniem większości polskich producentów i przetwórców mleka całkowite uwolnienie rynku mleczarskiego nie wpłynie na niego pozytywnie. Polski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, M. Sawicki uważa, że kwotowanie jest niedrogim instrumentem, który utrzymuje równowagę na rynku mleczarskim.
Źródło: TVP INFO