Propozycje legislacyjne KE dla WPR 2021 – 2027

,,Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej’’ – to tytuł organizowanego 12 czerwca przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce seminarium z udziałem Jerzego Plewy, dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

Celem seminarium jest zaznajomienie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, świata akademickiego, reprezentantów agencji i związków rolnych oraz wszystkich innych interesariuszy  z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Seminarium odbędzie się 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 11.30 w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98 , Sala RÓŻANA, poziom 0

PROGRAM

11.30 – 11.35  Powitanie

  • Kinga Schlesinger, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

11.35 – 12.30  Prezentacja propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027

  • Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Komisja Europejska

12.30 – 13.25  Dyskusja z udziałem uczestników

  • moderowana przez Mariusza Lęgowskiego, DG AGRI, Komisja Europejska

13.25 – 13.30  Zakończenie

  • Mariusz Lęgowski, DG AGRI, Komisja Europejska

Źródło: KE