Promocja ekologicznych metod produkcji żywności

W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie 26 kwietnia 2007 odbyła się Konferencja pt.: Promocja ekologicznych metod produkcji żywności”. Uczestnikami konferencji byli reprezentanci instytucji związanych z ekologią, rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.”

Pierwszy raz takie spotkanie było organizowane w zeszłym roku-mówi Agnieszka Dobosz,(ODR Minikowo), jeden ze współorganizatorów- impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dlatego w tym roku, przy pomocy rolników zrzeszonych w Ekoland, ponownie została zorganizowana. Oprócz tego w regionie odbywa się wiele innych spotkań poświęconych ekologii, w najbliższym czasie, tzn. 13 maja odbędą się w Minikowie targi Lato na wsi”, skierowane na promocję agroturystyki i ekologii. Zainteresowanie produktami ekologicznymi ciągle wzrasta, dlatego w kujawsko-pomorskim rośnie liczba rolników zajmujących się tą produkcją. Obecnie na naszym terenie mamy 174 zarejestrowane gospodarstwa ekologiczne.

Podczas konferencji wygłoszono referaty z zakresu zasad prowadzenia produkcji ekologicznej. Jako pierwsza wystąpiła Dorota Metera (Jednostka Certyfikująca Bioekspert z Warszawy), która omówiła problemy znakowania i etykietyzacji produktów ekologicznych na rynku polskim, oraz stosowanie nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. Między innymi przypomniała słuchaczom, że na etykiecie produktów rolnictwa ekologicznego oprócz wymogów dotyczących znakowania wszystkich produktów musi być zamieszczony:
•nazwa i numer identyfikacyjny upoważnionej jednostki certyfikującej,
•nazwa i adres producenta,
•oraz, gdzie stosowane, znak identyfikacji partii towaru.

Po wykładzie odbyła się degustacja produktów ekologicznych i przyrządzonych z nich potraw. Poczęstunek przygotowała Brygida Godek i Danuta Pilarska, na gości czekał suto zastawiony stół, na którym gospodynie zaprezentowały produkty według własnych przepisów. Można było posmakować jak smakuje ekologiczny chleb, smalec, ser, sałatki czy domowe ciasto.

Po przerwie Krzysztof Brzeziński z Agrobiotest wygłosił wykład pt.: “Zwierzęta w gospodarstwie ekologicznym”, podczas którego przedstawił rolę zwierząt w gospodarstwie, minimalne powierzchnie w budynkach inwentarskich i na wybiegach dla przeżuwaczy, świń, drobiu, zasady żywienia, okres przestawiania w chowie zwierząt, dozwolone komponenty mineralne, mikroelementy, witaminy oraz jakie dodatki należy wykluczyć z żywienia. Szczególnie interesująca był fragment przedstawiający preferowane kierunki produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ekologicznym. Produkcja bydlęca przynosi najwięcej korzyści, dostarcza nawozu, a także stwarza możliwości przetwórstwa (twarogi i inne), natomiast na drugim miejscu stawia się chów kóz, gdzie rolnik może wyprodukować cały wachlarz produktów od jogurtów po sery. Pozostałe wykłady dotyczyły stanu rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz przygotowania środowisk wiejskich do wdrażania rolnictwa ekologicznego. Podczas konferencji swoje stoiska zaprezentowały: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Rolmięs Maciej i Wincenty Zdziarscy z Łabiszyna Wieś, specjalizujący się w produkcji ekologicznych wędlin, Bio Food z Białkowa oferujący świeże ekologiczne warzywa, soki, nektary i przetwory, Greenland Technologia EM z Trzcianki mający w ofercie technologię efektywnych mikroorganizmów EM, P.W. Otylia z Nakła nad Notecią sprzedający literaturę z zakresu ekologicznego rolnictwa, ogrodnictwa oraz pszczelarstwa, Danuta i Zbigniew Pilarscy z Rekowa producenci ekologicznych warzyw, zboża, mleka i jaj, Brygida i Jacek Godek z Łachowa producenci ekologicznych warzyw, jaj, mleka i jego przetworów. W spotkaniu uczestniczyła również pani Danuta Pilarska z Retkowa, prowadząca wraz z mężem gospodarstwo ekologiczne o powierzchni 63 ha. W gospodarstwie uprawia się metodami ekologicznymi między innymi marchew, cebulę, buraczki, ziemniaki, owies oraz orkisz, prócz tego prowadzony jest tucz świń i hodowla bydła. Danuta Pilarska robi według własnych przepisów eko-sałatki oraz eko-wypieki. Jest jedną z nielicznych kobiet w Polsce pełniącą funkcję prezesa ochotniczej straży pożarnej. Aktywnie działa w lokalnym środowisku, zajmuje się promocją ekologii, jest prezesem Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych z Rodzinnych Gospodarstw Ekologicznych. Obecnie związek jest w trakcie rejestracji, zrzesza 40 członków i jest pierwszym związkiem zawodowym rolników ekologicznych w kraju. Podstawowym problemem rolników ekologicznych jest to-mówi Danuta Pilarska – że nie możemy sprzedawać własnych produktów przetworzonych. Bezpośrednio z gospodarstwa możemy sprzedać produkty, ale nie już ich pochodne. Gdyby wprowadzono zmiany w tym zakresie moglibyśmy ominąć pośredników. O to też będzie walczyć między innymi nasz nowy związek, o przetrwanie małych, rodzinnych gospodarstw.

Natalia Buczkowska