Promocja agroturystyki − nowe możliwości

Ministerstwo sportu i turystyki zaprasza wszystkich działających w branży agroturystycznej do włączenia się w kolejną edycję akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”.

Jest to ciekawa propozycja także dla podmiotów sektora rolno-spożywczego i działających na rzecz rozwoju turystycznych funkcji obszarów wiejskich. Dobra okazja do promocji turystyki wiejskiej jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Akcja ma szczególne znaczenie w kontekście kształtowania świadomości obywatelskiej o rolnictwie, gospodarce rolno-spożywczej oraz dziedzictwie kulturowym polskiej wsi. Działania takie mają swoje odzwierciedlenie w “Programie Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019”, w którym przewidziane jest zadanie 03.03.14. “Rozwój funkcji turystycznych na obszarach wiejskich” – informuje Biuro Prasowe MR i RW.

Zgłoszenia od partnerów akcji Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny przyjmowane będą do 7 marca br. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie: www.polskazobaczwiecej.pl

Źródło: MR i RW