Projekt zmian w ubezpieczeniu upraw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Projekt ma na celu m.in. zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przez podwyższenie wysokości maksymalnych stawek taryfowych. Dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości 50% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, w przypadku określenia przez ubezpieczycieli stawek taryfowych ubezpieczenia nie przekraczających:
•+ 7% sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych
•+ 9% sumy ubezpieczenia upraw rzepaku ozimego, warzyw gruntowych, chmielu, tytoniu, drzew i krzewów owocowych lub truskawek.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji można przeczytać:
W celu zachęcenia zakładów ubezpieczeń do zawierania z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych zaproponowano nowe brzmienie art. 10a ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem zakładom ubezpieczeń będzie przysługiwała dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego w wysokości 70 proc. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wypłaconymi producentom rolnym odszkodowaniami z tytułu suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych oraz 90 proc. sumy składek przypisanych za okres od dnia 1 września roku poprzedniego do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, jednak w wysokości nie przekraczającej 70 proc. kwoty stanowiącej 180 proc. sumy tych składek”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności