Projekt ustawy Prawo wodne – brak konsultacji z samorządem rolniczym

Projekt ustawy Prawo wodne - brak konsultacji z samorządem rolniczym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o włączenie samorządu rolniczego w obecne i przyszłe prace nad ustawą – Prawo wodne i innymi projektami mającymi wpływ na prowadzenie gospodarstw rolnych. Ponadto o przekazanie informacji, z jakich powodów pominięto KRIR jako partnera społecznego w konsultacjach do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

– Projekt ten został do nas przesłany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednak na etapie konsultacji publicznych nie został on przekazany do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Członkami izb rolniczych są wszyscy polscy rolnicy, a Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentacją izb rolniczych wobec m.in. Rządu. Przepisy ustawy Prawo wodne mają bezpośredni wpływ na producentów, a w konsultacjach całkowicie pomięto ich głos – uzasadnia swój wniosek KRIR.

Źródło: KRIR