Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”.  Jego celem  jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego.


– Program koncentruje się na dziewięciu rynkach rolnych, tj. rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu. Do połowy października dokument jest przedmiotem konsultacji społecznych – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW