Program Rozwoju Retencji 2020–2027

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opracowany został Program Rozwoju Retencji 2020–2027, którego celem jest dwukrotne zwiększenie współczynnika retencji wody w Polsce do 2027 roku, z obecnych 6,5% do 15%.

Program będzie kosztował 14 mld złotych i zakłada wykorzystanie przyszłej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. W ramach realizacji Programu, który jeszcze w tym roku ma zostać przyjęty przez rząd planowana jest między innymi budowa 94 nowych zbiorników, przebudowa niektórych zbiorników suchych na mokre, ułatwienie budowy małych zbiorników do 1000 m2 bez pozwoleń wodnoprawnych oraz renaturyzacje rzek i mokradeł.

Jak podkreśla Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk Program Rozwoju Retencji to także przeciwdziałanie powodziom i suszom, gromadzenie wody na potrzeby ludności i przemysłu, utrzymanie żeglowności rzek, rozwój hydroenergetyki, wykorzystanie wody w celach irygacyjnych, rozwój turystyki i rekreacji wodnej.

Źródło: MGMiŻŚ