Program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej zagrożony

Wprowadzenie do pasiek pszczół o niewiadomym pochodzeniu zagraża realizacji program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Kampinoska – informuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Pszczoły linii M Kampinoską, jak zaznacza KCHZ, są jedną z linii reprezentujących genotyp pszczół środkowoeuropejskich w stosunkowo czystej formie i objęto je ochroną już od lat 70 ubiegłego wieku. Na początku lat 80. utworzono administracyjnie rejon hodowli zachowawczej tej linii, dzięki czemu przetrwała i stanowi obecnie cenne źródło genów pszczół środkowoeuropejskich. Naturalnym siedliskiem tych pszczół jest obszar Puszczy Kampinoskiej, dlatego na tym terenie funkcjonuje rejon hodowli zachowawczej linii M Kampinoska.

Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem 26 z dnia 25 kwietnia 2005 r. dopuścił utrzymywanie pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii Kampinoska oraz zakazał utrzymywania pszczół innych ras i linii na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny oraz pół przyległych. Granice i opis terenu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Funkcjonowanie rejonu ma na celu zabezpieczenie naturalnej populacji pszczół przed introdukcją obcych rasowo genów, a w konsekwencji przed wyparciem naturalnego genotypu pszczół środkowoeuropejskich.

Źródło: KRIR