Program działań prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami

0
1106

Dziś tj. 27 lipca wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Dokument ten określa między innymi sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem, terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów oraz warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej powierzchni             i pojemności urządzeń do ich przechowywania.

Ponadto sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej      niż 170 kgN/ha, zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem i sposób dokumentowania realizacji Programu.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1339/1

Źródło: MRiRW