Prognozy dla unijnego rynku wołowiny

Według prognoz ze stycznia br. amerykańskiego instytutu badań ekonomicznych rolnictwa (FAPRI), produkcja mięsa wołowego i cielęcego w krajach Wspólnoty do 2019 roku będzie kontynuowała niewielki trend spadkowy. Będzie to wynik oddzielenia dopłat bezpośrednich od produkcji oraz kurczenia się pogłowia bydła mlecznego.

Jak prognozują Amerykanie w 2019 roku produkcja tego gatunku mięsa w Unii może wynieść 7 mln 972 tys. ton. W 2009 roku spożycie mięsa wołowego w krajach Wspólnoty obniżyło się o 0,5%, jednakże w następnych latach konsumpcja tego gatunku mięsa może stopniowo rosnąć. Pod koniec prognozowanego okresu spożycie mięsa wołowego ogółem w Unii może wzrosnąć do 8 mln 380 tys. ton. Kraje Unii są od 2003 roku importerem netto mięsa wołowego. Według prognoz FAPRI do 2019 roku Wspólnota będzie nadal importować więcej wołowiny niż eksportować tego gatunku mięsa. Saldo w handlu wołowiną pod koniec prognozowanego okresu może ukształtować się na poziomie -408 tys. ton.

Źródło: Raport kwartalny FAMMU/FAPA