Produkujemy jeszcze więcej jabłek

Według najświeższych danych Komisji Europejskiej w Unii Europejskiej w 2018 r. łącznie wyprodukowano 13,11 mln jabłek, co oznacza wzrost produkcji o 41,7% rok do roku oraz wzrost o 15,2% w stosunku do średniej 5-letniej.

– W 2018 r. w stosunku do roku 2017 znaczący wzrost produkcji jabłek odnotowała większość krajów UE, gdyż należy pamiętać że z powodu wiosennych przymrozków rok 2017 charakteryzował się niższymi od przeciętnych zbiorami jabłek w Europie. W 2018 r. tylko w Hiszpanii, Portugalii, na Łotwie i na Słowacji odnotowano spadek produkcji odpowiednio o 1,5%, 15%, 25% i 12% – informuje Karolina Załuska, analityk BGŻ BNP Paribas do spraw rynku owoców i warzyw.

W 2018 roku w Polsce wyprodukowano ponad 4,81 mln ton jabłek, co stanowiło prawie 37% całej unijnej produkcji jabłek w tym sezonie i stanowi 8 procentowy wzrost udziału w unijnej produkcji w stosunku do roku poprzedniego.

Taki wolumen oznacza 80-proc. wzrost produkcji w Polsce oraz 37-proc. wzrost produkcji jabłek w stosunku do średniej 5-letniej. Wartości te potwierdzają i umacniają pierwsze miejsce Polski jako producenta jabłek w UE – podkreśla Załuska.

Źródło: BGŻ BNP Paribas